TSERTSIDIS
 
 

TRANSLATION SERVICES

 
μεταφραστικα γραφεια
 

  TSERTSIDIS - TRANSLATIONS

 
       
 

Allmänna texter
Vi åtar oss översättning av menyer, nyhetsbrev, korrespondens, handböcker, kataloger, tidskrifter, broschyrer, pressmeddelanden, hemsidor, nyhetsbrev.
Målet är att förmedla budskapet till målgruppen även efter att en text blivit översatt, att bevara textens budskap liksom de ideer och den känsla som texten vill förmedla.

IT
Vi vågar påstå att vi är Greklands främsta specialister på översättning och lokalisering av programvara och användardokumentation.
Bland våra kunder finner ni IBM, Cisco, Citibank, ΒΝP, Eurobank, SONY och flera andra stora kunder.

Juridik
Vi strävar efter att juridiska dokument blir lika entydiga och stringenta även på målspråket. Vi åtar oss bland annat översättning av kontrakt, stämningar, testamenten, stadgar, rättsakter, domstolsbeslut, försäkringsavtal och samarbetsavtal. Våra advokater om så behövs, bestyrker att våra översättningar är en exakt återgivning av originaltexten.
Om ni önskar att översättningen ska ha juridisk giltighet även i utlandet, kan vi hjälpa till med legalisering hos de relevanta myndigheterna. Vi effektuerar översättningar bl.a. för det grekiska utrikesdepartementets räkning. Bland våra kunder finner ni majoriteten av landets mest kända advokatbyråer.

Ekonomi
Vi översätter bokslut, årsredovisningar, företagsbedömningar, marknadsrapporter, börsmeddelanden, finansiella rapporter och stadgar. Banker som Citibank, Bank of America, RBS, BNP, Eurobank, Aspisbank är kunder hos oss.

Medicin, Teknik, Juridik
Vi erbjuder översättningar av mycket hög kvalitet. Vår erfarenhet hittills omfattar användarmanualer, undersökningsresultat, bipacksedlar, abstracts, kliniska försöksprotokoll, patientinfo och intyg. Bland våra kunder finner ni nästan majoriteten av landets farmaceutiska företag.

Teknisk översättning
Vår mångåriga erfarenhet av tekniska översättningar, har gjort oss marknadsledande i den grekiska marknaden. Under de tio sista åren har vi översatt hundratusentals sidor av manualer, bruksanvisningar, systembeskrivningar, produktkataloger, datablad, säkerhetsanvisningar, tekniska studier, offerter och studier avseende konstruktion av landets största tekniska projekt som broar, sjukhus, flygplatser, tunnelbanor, vägnätsbyggnation mm.

Varför oss?
Vi har en 38-årig yrkeserfarenhet med mångårig akademisk utbildning bakom oss. Vi översätter korrekt och exakt och försöker alltid bevara stil och innehåll i översättningen. Vi korrekturläser och kontrollerar den språkliga konsekvensen. Vi bibehåller vår höga kvalitetsnivå genom att använda oss endast av språkspecialister från varje vetenskaplig gren, noggrant utvalda, testade och godkända, med mångårig yrkeserfarenhet. Våra översättare översätter nästan uteslutande till sitt modersmål.

Kontaktuppgifter:
TSERTSIDIS TRANSLATIONS
Tel.: 0030-6949206611
www.tsertsidis.gr

<<back

 
 
2010 ® Powered by external