Συστάσεις πελατών μας

Τι λένε οι πελάτες μας για εμάς

Η δημοσίευση όλων των συστάσεων των πελατών μας θα έκανε αυτό το τομέα μεγαλύτερο από ολόκληρη τη διαδικτυακό χώρο της εταιρείας μας, έτσι μη θέλοντας επίσης να ευνοήσουμε μερικούς εις βάρος άλλων και για πρακτικούς λόγους, τελικά αναγκαστήκαμε να διαλέξουμε τυχαία από όλες τις κατά καιρούς δηλώσεις που έχουν γίνει από το κοινό μας για μας μόνο μερικές.

Αυτό δεν θα έπρεπε να ερμηνευθεί σαν έλλειψη εκτίμησης προς όσους δεν αναφέρουμε, αντίθετα, επιθυμούμε να εκφράσουμε εκτίμηση, ευγνωμοσύνη, αναγνώριση και ευχαριστίες προς ΟΛΟΥΣ εκείνους τους ιδιώτες και οργανισμούς που μας εμπιστεύονται τα μεταφραστικά τους έργα και συστήνουν τις υπηρεσίες μας στους φίλους τους για περισσότερο από 45 χρόνια τώρα.
Παρακαλούμε δεχθείτε τις θερμότερες ευχές μας για διαρκή ευημερία και ευτυχία για όλους όσους μας έχετε δώσει τη τιμή και την ευχαρίστηση της συνεργασίας μαζί σας! Είμαστε αποφασισμένοι να προσπαθούμε να σας προσφέρουμε πάντοτε υπηρεσίες που θα βρίσκετε ολοένα και καλύτερες!
Image
"Η εταιρεία μας έχει πολλές φορές συνεργαστεί και συνεργάζεται με το μεταφραστικό γραφείο Ε. ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ & ΣΙΑ E.E. Η συνεργασία μας με το ανωτέρω γραφείο, είναι άψογη, οι μεταφράσεις είναι πολύ καλές και ο χρόνος παράδοσής των είναι πάντα ο συμφωνημένος. Συνιστούμε ανεπιφύλακτα το ανωτέρω γραφείο για την συνέπεια και επαγγελματική υπευθυνότητα που χειρίζεται την εκάστοτε παροχή εργασίας του ζητηθεί."
"Με την παρούσα βεβαιούμε ότι η εταιρία μας έχει αναπτύξει μια σταθερή, πολυετή, επαγγελματική συνεργασία με το Μεταφραστικό Γραφείο Ε. ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ & ΣΙΑ E.E. στον τομέα της παροχής μεταφραστικών υπηρεσιών, και ειδικά σε μεταφράσεις Γαλλικών, Αγγλικών, Ιταλικών, Γερμανικών, & Ισπανικών κειμένων, κυρίως τεχνικών, προδιαγραφών κλπ. Για την υψηλή ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, το πνεύμα επαγγελματισμού και ευθύνης που διακρίνει το ως άνω μεταφραστικό γραφείο, θέλουμε να δώσουμε τις καλύτερες συστάσεις μας."
“Η Τέρνα ΑTΕ έχει μια πολυετή επαγγελματική συνεργασία με την Ε. Τσερτσίδης & ΣΙΑ Ε.Ε. στον τομέα της παροχής εξειδικευμένων τεχνικών μεταφράσεων παντός είδους.

Τα κείμενα που μεταφράζει η ως άνω εταιρία για λογαριασμό μας, αφορούν ορολογία οικονομική, νομική, μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, αρχιτέκτονα, ενώ η Ε. Τσερτσίδης & ΣΙΑ Ε.Ε. έχει πάντοτε αντεπεξέλθει στην κάθε μας απαίτηση, όσο επείγουσα κι αν ήταν. Ο έως σήμερα όγκος των μεταφράσεων που η Ε. Τσερτσίδης & ΣΙΑ Ε.Ε.. έχει διεκπεραιώσει για εμάς ανέρχεται σε πολλές χιλιάδες σελίδες, από ή προς διάφορες γλώσσες.

Μέσα από αυτήν την πολυετή και σημαντική μας συνεργασία, έχουμε διαπιστώσει ότι η εταιρία Ε. Τσερτσίδης & ΣΙΑ Ε.Ε. είναι μια εταιρία που έχει δείξει σοβαρότητα, επαγγελματισμό, συνέπεια, ποιότητα και ταχύτητα, ενώ έχει αντεπεξέλθει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προσφέροντας τις υπηρεσίες της σε εμάς, ακόμη και εκτός του συνήθους ωραρίου, εξυπηρετώντας μας ακόμη και μέσα στα Σαββατοκύριακα.

Με αυτά, θέλουμε συμπερασματικά να δώσουμε τις καλύτερες συστάσεις μας για την εταιρία Ε. Τσερτσίδης & ΣΙΑ Ε.Ε.”
"Με αφορμή τις ποιοτικά άριστες υπηρεσίες που μας έχει προσφέρει το γραφείο σας όλα αυτά τα χρόνια της συνεργασίας μας, σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε να συνεχιστεί και στο μέλλον η πολύ καλή συνεργασία μας, γιατί η συνέπεια και η ταχύτητα συνοδευόμενη από άριστή ποιότητα είναι κάτι που αναδεικνύει και την δική μας δουλειά."
"Η Μ. Τσερτσίδης & ΣΙΑ ΟΕ, μεταφραστική εταιρεία στην Ελλάδα με την οποία έχουμε αναπτύξει μία σημαντική εργασία στον τομένα της εξειδικευμένης τεχνικής μετάφρασης, μας έχει έμπρακτα αποδείξει ότι πρόκειται για μία άρτια οργανωμένη, σοβαρή εταιρεία, με άριστη ποιότητα υπηρεσιών, ικανή να διεκπεραιώνει την μετάφραση μεγάλων μεταφραστικών πακέτων με ιδιαίτερα σημαντικό βαθμό δυσκολίας. "
"Η εταιρεία μας δηλώνει ότι έχει μια πολυετή συνεργασία με την Ε. ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ & ΣΙΑ E.E. στον τομέα της μετάφρασης και ότι η ως άνω εταιρεία έως σήμερα μας έχει εξυπηρετήσει υποδειγματικά σε κάθε μας μεταφραστική ανάγκη. Από την συνεργασία μας αυτή έχουμε διαπιστώσει ότι Ε. ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ & ΣΙΑ E.E. είναι μια εταιρεία με υποδειγματική οργάνωση, άμεση ανταπόκριση, άριστη ποιότητα υπηρεσιών μετάφρασης, την οποία συστήνουμε ανεπιφύλακτα σε οιονδήποτε χρήζει μεταφραστικών υπηρεσιών. "
“Ο κ. Τσερτσίδης Μιχαήλ του Ελευθερίου έλαβε μέρος το 2005 σε πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό πρόσληψης μεταφραστών του Υπουργείου Εξωτερικών και επελέγη ως μεταφραστής της Σουηδικής γλώσσας λαβών την υψηλή βαθμολογία 9,44/10.
Η Μεταφραστική Υπηρεσία είναι ο μοναδικός φορέας του Ελληνικού Δημοσίου που πραγματοποιεί επίσημες μεταφράσεις για την κάλυψη των αναγκών του ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Έκτοτε ο Τσερτσίδης Μιχαήλ προσφέρει τις υπηρεσίες του απρόσκοπα με επαγγελματισμό, συνέπεια και ποιότητα και θέλουμε να του δώσουμε τις καλύτερες συστάσεις μας.
Ο κ Τσερτσίδης Μιχαήλ είναι ένας επαγγελματίας μεταφραστής, γνώστης της Ελληνικής και Σουηδικής γλώσσας και έχει αποδείξει ότι μπορεί να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης, μεταφράζοντας έγγραφα που περιέχουν εξειδικευμένη ορολογία από διάφορους τομείς των επιστημών.“
"Το μεταφραστικό γραφείο Μ.Τσερτσίδης & ΣΙΑ ΟΕ με το οποίο συνεργαζόμαστε από τον Ιανουάριο του 1994, επέδειξε καθ όλη της συνεργασίας μας, υπεύθυνη και άμεση εξυπηρέτηση. Συγκεκριμένα μας μεταφράζει έγγραφα σε όλες τις Ευρωπαικές Γλώσσες. Χαρακτηρίζουμε την ποιότητα των εργασιών του γραφείου ως άριστη και το συστήνουμε ανεπιφύλακτα"
"Βεβαιούμε ότι η εταιρία μας εδώ και τρία χρόνια έχει μια σταθερή και εποικοδομητική συνεργασία με το Μεταφραστικό Γραφείο Τσερτσίδη στον τομέα της παροχής Γραμματειακών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Μετάφρασης ξενόγλωσσων κειμένων, νομικού-οικονομικού-τεχνικού περιεχομένου.

Για την υψηλή ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, το πνεύμα επαγγελματισμού και ευθύνης που διακρίνει το ως άνω μεταφραστικό γραφείο, θέλουμε να δώσουμε τις καλύτερες συστάσεις μας."
"Ο Όμιλος των εταιρειών ΑΛΤΕ με την παρούσα βεβαιώνει ότι έχει μια πολυετή επαγγελματική συνεργασία με την μεταφραστική εταιρεία Ε. ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ & ΣΙΑ E.E., μια από τις ηγετικές και πιο σύγχρονες εταιρείες στο χώρο της μετάφρασης, που έως σήμερα έχει διεκπεραιώσει μεταφράσεις από και προς διάφορες γλώσσες κειμένων παντός τύπου, κυρίως βέβαια οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα.

Για την Ε. ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ & ΣΙΑ E.E. μέσα από την σημαντική συνεργασία που έχουμε αναπτύξει, θέλουμε να πούμε ότι είναι μια εταιρεία με άριστη ποιότητα υπηρεσιών, μια εταιρεία που πάντοτε ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε μας ανάγκη, και μια εταιρεία πάνω στην οποία έχουμε στηριχθεί και που μας έχει βοηθήσει να αναλάβουμε σημαντικά κατασκευαστικά έργα, υποβάλλοντας τις προσφορές μας εμπρόθεσμα."
“Δια της παρούσης βεβαιούμε ότι η Πρεσβεία της Σουηδίας στην Αθήνα, από το 1985 και εντεύθεν, χρησιμοποιεί απρόσκοπτα τις υπηρεσίες του Μεταφραστικού Γραφείου Ε. ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ & ΣΙΑ E.E., στον τομέα της μετάφρασης και της διερμηνείας στις επαφές του εκάστοτε Πρέσβη και άλλων Σουηδών Κυβερνητικών παραγόντων με Έλληνες ομολόγους τους. Επίσης στους προσερχόμενους στην Πρεσβεία μας ενδιαφερόμενους, συστήνουμε τις υψηλής ποιότητος μεταφραστικές και διερμηνευτικές υπηρεσίες του κ. Τσερτσίδη.

Όντας βέβαιοι για την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών του ως άνω μεταφραστικού γραφείου, μιας και η σχέση συνεργασίας μας έχει παγιωθεί εδώ και μια δεκαετία, κρίνουμε ότι μπορούμε ανεπιφύλακτα να δώσουμε τις καλύτερες συστάσεις μας.“
Image

Καλέστε μας

(210) 756 0927
(210) 756 0926
(694) 920 6611

Email

el.tsertsidis@yahoo.gr
el.tsertsidis@gmail.com

Υποστήριξη

Χρειάζεστε βοήθεια;
Καλέστε μας