Μεταφράσεις

Οι κλάδοι που εξυπηρετούμε

Η εταιρία μας υποστηρίζει κάθε χρόνο οργανισμούς από διάφορες βιομηχανίες δίνοντας τους την ικανότητα να επικοινωνήσουν με το διεθνές κοινό τους και συνεργάτες τους από διάφορες χώρες. Έχοντας αναπτύξει ένα δίκτυο ειδικών γλωσσολόγων, εμπειρογνωμόνων και μέλη τεχνικού προσωπικού η εταιρία ΤΣΕΡΤΣΙΔΗ έχει δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό ιστορικό στους κλάδους που έχει υπηρετήσει. Ήμαστε σε θέση να εφαρμόσουμε λύσεις που είναι κατάλληλες για την εταιρία και τον κλάδο σας.

Ιατρικές μεταφράσεις

Τεχνολογικές μεταφράσεις

Μεταφράσεις στην διαφήμιση

Οικονομικές μεταφράσεις

Εμπορικές μεταφράσεις

Μεταφράσεις στον τουρισμό

Μεταφράσεις στη εκπαίδευση

Τεχνικές μεταφράσεις

Νομικές μεταφράσεις

Μεταφράσεις στην ενέργεια