Μεταφράσεις στην Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικές μεταφράσεις

Μεταφράσεις υποστήριξης εκπαιδευτικών και μαθητών

Μελέτες δείχνουν ότι η εκπαίδευση και η ηλεκτρονική μάθηση που παρέχεται στη μητρική γλώσσα του μαθητή είναι πολύ πιο πιθανό να είναι αποτελεσματική και να επιτύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η πρόκληση των μεταφράσεων στην εκπαίδευση είναι να βεβαιώθουμε ότι όλοι οι μαθητές σας κατανοούν τις έννοιες αρκετά καλά για να τις εφαρμόσουν στην πραγματική ζωή.
Η μετάφραση Google και παρόμοια προϊόντα μπορούν να κάνουν πολλά, αλλά μόνο ένας εξειδικευμένος μεταφραστής που έχει ευχέρεια εγγενών επιπέδων και στις δύο γλώσσες μπορεί να μεταφέρει με ακρίβεια τα σημαντικά νοήματα του λόγου στα εκπαιδευτικά κείμενα. Η ακριβής μετάφραση που αποτυπώνει τον τόνο και το νόημα του εγγράφου ή βιβλίου είναι σημαντική.

Για τον κλάδο της Εκπαίδευσης μεταφράζουμε τα εξής έγγραφα:

 • Μεταφράσεις Εκπαιδευτικών βιβλίων
 • Μεταφράσεις Εργασιών
 • Μεταφράσεις Οδηγιών
 • Μεταφράσεις Ντοκιμαντέρ
 • Μεταφράσεις Ασκήσεων
 • Μεταφράσεις Quiz
 • Μεταφράσεις Online μαθημάτων
 • Μεταφράσεις Βιβλίων Μαθηματικών
 • Μεταφράσεις Βιβλίων Ιστορίας
 • Μεταφράσεις Βιβλίων Βιολογίας
 • Μεταφράσεις Βιβλίων Φυσικής
 • Μεταφράσεις Βιβλίων Οικονομικών
 • Μεταφράσεις Ιατρικών βιβλίων
 • Μεταφράσεις Βιβλίων Διοίκησης
 • Μεταφράσεις Γεωπονικών βιβλίων
 • Μεταφράσεις Σχεδιαστικών βιβλίων
 • Μεταφράσεις Τεχνικών βιβλίων
 • Μεταφράσεις Βιβλίων Φαρμακευτικής
 • Μεταφράσεις Γλωσσολογικών βιβλίων
 • Μεταφράσεις Βιβλίων πληροφορικής
 • Μεταφράσεις Βιβλίων Μουσικής
 • Μεταφράσεις Εκπαιδευτικών Τραγουδιών
 • Μεταφράσεις Ενημέρωσης Γονέων
 • Μεταφράσεις Βαθμολογιών
 • Μεταφράσεις Πιστοποιητικών γέννησης
 • Μεταφράσεις Ιατρικών εξετάσεων για αθλητισμό
Image

Καλέστε μας

(210) 756 0927
(210) 756 0926
(694) 920 6611

Email

el.tsertsidis@yahoo.gr
el.tsertsidis@gmail.com

Υποστήριξη

Χρειάζεστε βοήθεια;
Καλέστε μας