Τεχνικές Μεταφράσεις

Τεχνικές μεταφράσεις

Αξιόπιστες Τεχνικές Μεταφράσεις

Εδώ και πολλές δεκαετίες προσφέρουμε αξιόπιστες υπηρεσίες τεχνικής μετάφρασης σε αρκετές διακεκριμένες τεχνικές εταιρείες. Το μεταφραστικό μας γραφείο αναλαμβάνει τη μετάφραση τεχνικών κειμένων όπως για εγχειρίδια χρήσης, για το τεχνικό μέρος όλων των συμβάσεων έργου καθώς και για το σύνολο ενός τεχνικού έργου.
Η διεισδυτικότητα της επιστήμης και της τεχνολογίας σήμερα είναι τέτοια που η τεχνική μετάφραση έχει καταστεί ουσιαστικό στοιχείο που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις. Η μετάφραση τεχνικών εγγράφων είναι κρίσιμη στις μέρες μας για εταιρείες, ειδικά για εκείνες που προσπαθούν να κερδίσουν διεθνή μερίδια αγοράς. Η δυσκολία είναι διπλή για τον μεταφραστή γιατί πρέπει να μεταφράσει με ακρίβεια τους τεχνικούς όρους αλλά και να τους προσαρμόσει στην εκάστοτε τοπική κουλτούρα.

Για τις Τεχνικές μεταφράσεις αναλαμβάνουμε τα εξής:

 • Μεταφράσεις Οδηγιών χρήσεως μηχανημάτων
 • Μεταφράσεις Φύλλων Τεχνικών Προδιαγραφών
 • Μεταφράσεις Καταλόγων
 • Μεταφράσεις Γεωπονικών μελετών
 • Μεταφράσεις Τεχνικών μελετών
 • Μεταφράσεις Φυλλαδίων
 • Μεταφράσεις Τεχνικών χαρακτηριστικών
 • Μεταφράσεις Τεχνικών σχεδίων
 • Μεταφράσεις Τοπογραφικών μελετών
 • Μεταφράσεις Οδηγιών εγκατάστασης
 • Μεταφράσεις Τεχνικών άρθρων
 • Μεταφράσεις Οδηγών διαχείρισης
 • Μεταφράσεις Τεχνικών αναφορών
 • Μεταφράσεις Επιστημονικών άρθρων
 • Μεταφράσεις Πληροφοριακών έντυπων
 • Μεταφράσεις Εγχειριδίων λειτουργίας συσκευών
 • Μεταφράσεις Πιστοποιήσεων ποιότητας
 • Μεταφράσεις Εγχειριδίων χρήσης συσκευών
 • Μεταφράσεις Εγχειριδίων χρήσης μηχανημάτων
 • Μεταφράσεις Εγχειριδίων χρήσης μηχανών
 • Μεταφράσεις Εγχειριδίων κατασκευών
 • Μεταφράσεις Πιστοποιήσεων ποιότητας
 • Μεταφράσεις Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Μεταφράσεις διακηρύξεων
 • Μεταφράσεις σε τεχνικά πορίσματα και πραγματογνωμοσύνες
 • Μεταφράσεις σε κατασκευαστικά έργα
 • Μεταφράσεις μηχανικής
 • Μεταφράσεις ηλεκτρολογίας
 • Μεταφράσεις σε τεχνικά εγχειρίδια πάσης φύσεως
 • Μεταφράσεις σε έργα ΟΣΕ
Image

Καλέστε μας

(210) 756 0927
(210) 756 0926
(694) 920 6611

Email

el.tsertsidis@yahoo.gr
el.tsertsidis@gmail.com

Υποστήριξη

Χρειάζεστε βοήθεια;
Καλέστε μας