Μετάφραση επίσημων εγγράφων

Έγκυρες μεταφράσεις εγγράφων

Η μεταφραστική εταιρία μας αναλάμβάνει την μετάφραση των επίσημων εγγράφων σας για νόμιμη χρήση από φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Τα έγγραφα που μεταφράζουμε γίνονται δεκτά σε Δήμους, Πανεπιστήμια, Γραμματείες, Πρεσβείες και διάφορες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς. Τα έγγραφα που παραδίδουμε είναι επικυρωμένα από ειδικευμένους δικηγόρους και συμβαδίζουν απόλυτα με τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας.
Image

Έγκυρες μεταφράσεις

Οι μεταφράσεις της εταιρείας ΤΣΕΡΤΣΙΔΗ είναι ισότιμες με αυτές του Υπουργείου των Εξωτερικών. Ακόμη και σήμερα είναι πολλοί αυτοί που δεν γνωρίζουν ότι το νομικό πλαίσιο για τις μεταφράσεις έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Οι μεταφράσεις της εταιρείας ΤΣΕΡΤΣΙΔΗ γίνονται αποκλειστικά από πτυχιούχους επαγγελματίες μεταφραστές, επιστήμονες κάθε ειδικότητας καθώς και από νομικούς που αναλαμβάνουν την επικύρωση για νόμιμη χρήση. Παρακάτω θα βρείτε μερικά από τα επίσημα έγγραφα που μεταφράζουμε:
 • Μετάφραση ακαδημαϊκών εγγράφων
 • Μετάφραση εγγράφων υιοθέτησης
 • Μετάφραση ένορκης βεβαίωσης
 • Μετάφραση εγγράφων αποστολών
 • Μετάφραση εγγράφων ασύλου
 • Μετάφραση έλεγχο ιστορικού 
 • Μετάφραση κατάστασης τράπεζας
 • Μετάφραση πιστοποιητικού γέννησης
 • Μετάφραση προσπέκτους
 • Μετάφραση επιχειρηματικής άδειας
 • Μετάφραση αλλαγής ονόματος
 • Μετάφραση οδηγιών μαθήματος
 • Μετάφραση ποινικού μητρώου
 • Μετάφραση πιστοποιητικού θανάτου
 • Μετάφραση κατάθεσης
 • Μετάφραση διπλώματος
 • Μετάφραση εγγράφων διαζυγίο
 • Μετάφραση αρχείου εμβολιασμού
 • Μετάφραση άδεια οδήγησης
 • Μετάφραση εγχειριδίου εργαζομένων
 • Μετάφραση οικονομικής κατάστασης
 • Μετάφραση εγχειριδίου
 • Μετάφραση νομικής σύμβασης
 • Μετάφραση πιστοποιητικού γάμου
 • Μετάφραση ιατρικών αρχείων
 • Μετάφραση αίτησης υποθηκών
 • Μετάφραση διαβατηρίου
 • Μετάφραση αίτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας
 • Μετάφραση δελτίο τύπου
 • Μετάφραση εγχειριδίου προϊόντος
 • Μετάφραση συμφωνίας ενοικίου
 • Μετάφραση βιογραφικού
 • Μετάφραση επιστροφής φορου
 • Μετάφραση γραπτού μηνύματος
 • Μετάφραση πανεπιστημιακή εργασίας
 • Και πολλά άλλα
Image

Καλέστε μας

(210) 756 0927
(210) 756 0926
(694) 920 6611

Email

el.tsertsidis@yahoo.gr
el.tsertsidis@gmail.com

Υποστήριξη

Χρειάζεστε βοήθεια;
Καλέστε μας